English (US) | Polski
ORP Błyskawica

ORP Błyskawica

The Culture 2011 Tall Ships Regatta, Gdynia 2011 - Okręt-Muzeum ORP Błyskawica