* FAQsPublikowane w albumach zdjęcia posiadają następujące parametry:

- rozdzielczość 300 dpi
- dłuższy bok zdjęcia ma 3500 px
- format zdjęcia jpg

Zdjęcia można użyć do wydruku lub po optymalizacji zamieścić na stronie internetowej.

Wszystkie zdjęcia posiadają licencję Royalty Free, nabywca nabywa prawa do nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania zdjęcia. Licencja nie zastrzega użycia fotografii na wyłączność ani nie przenosi praw autorskich na licencjobiorcę, prawo autorskie posiada autor zdjęcia.StockPressPhoto - Internet Marine Photo Gallery:

  • Baltic Sail
  • Seamans
  • Seascapes
  • Tall Ships
  • Maritime Photography
  • Architecture Portraits

StockPressPhoto is a royalty free photography service, where purchasing a photograph provides the right to use it numerous times without successive fees, but does not provide exclusivity. Fine art prints - on-line sales.You can buy selected photos in photo banks: stock.adobe.com | shutterstock.com | dreamstime.com

Random image

Basket

Popular tags

Tag Cloud

Contact Us