English (US) | Polski
Seven Mar

Seven Mar

Seven Mar - flex-lay vessel (ex. Polar Queen)

Odbudowa dawnej warstwy kablowej Polar Queen została zakończona w stoczni Damen Ship Repair Yard w Rotterdamie. Statek jest jednym z najbardziej zaawansowanych statków budowlanych typu flexlay i subsea na świecie. Statek został pierwotnie zbudowany w Hyundai Mipo w 2001 roku. Przebudowa została przeprowadzona w dwóch fazach. Pierwsza faza została zakończona w A & P Teesside. Tam usunięto cały sprzęt do układania kabli i pokład schronu. Zainstalowano dwa duże karuzele rurowe i pokład helikoptera. Dalej główny pokład został wzmocniony do 10 t / m2. Druga faza obejmowała instalację żurawia morskiego o głębokości 200 t (300 t na brzegach), wieżę świecową z naciągiem 340 t, system wciągarki wyrównawczej wynoszący 400 t, stacje ROV oraz dodatkowe pomieszczenia biurowe. Promień statku wzrósł z 21,0 m do 27,0 dodając sponsons. Zaangażowanie Multi Maritime było projektowaniem we współpracy z firmą Acergy Group, projektowaniem linii i dokumentacją stabilności. Później sprzedawany do Subsea 7 i przemianowany na "Seven Mar".

••• Seven Mar •••

• Length 145m x breadth 27m • 340t top tension flexible lay system • 2 x 1,600t below deck storage carousels • Main crane 300t • Heave compensated 400t subsea deployment winch • Accommodation for 121 persons • 2 x work-class ROVs
- General Information: Type Construction / Flex-lay; Classification DNV, 1A1 HELDK E0 DYNPOSAUTR; DK(+); Flag Isle of Man; Year Built 2001
- Principal Dimensions: Length Overall (m) 144.6m; Breadth (m) 27.03m; Depth Main Deck (m) 13.2m; Operating Draft (m) 8m; Gross Tonnage (t) 14,502t; Transit Speed (knots) 12 knots (approx); Endurance (days) 60 days
- DP Systems: DP Classification II; Reference System Dual DGPS, HiPAP, Dual RADIUS, FANBEAM
- Power and Propulsion: Main Engines: Number 4; Type MAN B&W 8L32/40; Power (hp) 4 x 3840kW; Generators: Number 4; Type Siemens / Hyundai HSR7 907,6CTA 8.3-D(M); Power (kW) 3705kW; Thrusters: Number 5; Type 4 x azimuth, 1 x tunnel; Power (hp) 2 x 4500MW, 2 x 2000kW, 1 x 1320kW; Location: 2 azimuth at stern, 2 azimuth and tunnel at bow
- Main Deck: Clear Deck Area (m²) 1,660m²
- Capacities: Fuel Oil (m³) 2,500m³; Hydraulic Oil (m³) Main storage for TLS 12000L, DTE 15m; Fresh Water (m³) 300m³; Ballast Water (m³) 3,500m³
- Accommodation: Berths (No.) 121; Cabins (No.) 67
- Helideck: Type Hydra Aluminium; D-value 23m; SWL 15t take off weight

subsea7.com