English (US) | Polski
Kładka zwodzona przez Motławę

Kładka zwodzona przez Motławę

Zwodzona kładka przez Motławę w Gdańsku, uroczyście oddana do użytku 17 czerwca 2017 roku, ma 70,5 m długości oraz od 6,76 do 10,56 m szerokości. Kłada łączy dwa brzegi Motławy - w okolicy ul. Grodzkiej, w rejonie dawnego zamku krzyżackiego i Gmachu Filharmonii Bałtyckiej. Inwestycja kosztowała ok. 10 mln zł (w tym dotacja celowa marszałka województwa pomorskiego - 2,2 mln zł, pozostałe środki z budżetu Miasta Gdańska).
Parametry żeglugowe kładki: światło poziome toru wodnego ograniczone kierownicami: 29 m, światło pionowe nad torem wodnym dla światła szerokości: 25m (kładka zamknięta) 2,5 m, światło pionowe nad torem wodnym dla światła szerokości: 29 m (kładka otwarta) 25 m, światło poziome toru wodnego bez ograniczenia światła pionowego: 21,9 m.
Żegluga po Motławie w sezonie (od 1 kwietnia do 30 października), będzie możliwa przez 30 minut o pełnych godzinach od 7 do 24. W pozostałych godzinach, oraz poza sezonem, przęsło kładki będzie podnoszone na prośbę jednostki pływającej. Dla Policji czy pracowników WOPR obiekt będzie otwierany na żądanie. Ze względów bezpieczeństwa kładka nie będzie otwierana przy wietrze powyżej 16 m/s.